>> پروگرام کردن میکرو های ATXMEGA  , ATMEGA

>> نرم افزار برای راه اندازی ، ATMEL-STDIO
>> دارای دو مد spi , pdi

>> پروگرام کردن میکرو های ATxMEGA  فقط با دو پایه pdi
>> دارای چیپ at90usb162


>> طراحی pcb یک طرفه

ورود به سایت

RSS

خبرخوان یافت نشد
Template Design:Dima Group